Page 10 - Oglinda173
P. 10

POVEŞTI PENTRU                    Moş Crăciun se gândise şi la Steluţa! Andrei a alergat cu micul dar în grajd
                               unde i l-a oferit Steluţei. Aceasta a început să ronţăie fericită.
                                 COPILUL FĂRĂ INIMĂ
          VACANŢA                  În urmă cu trei ani îşi pierduse tatăl şi acest eveniment îl marcase. Mama,
                                 Paul este un copil singuratic. De curând a împlinit paisprezece ani.
        DE CRĂCIUN                   rămase singură, dorea ca el să se implice mai mult în viaţa de familie,
                               să o ajute în anumite treburi gosopdăreşti, dar parcă nici nu o auzea. Se
                               îndepărtase chiar şi de cei mai buni prieteni şi colegi. Şi cu animalele se
                               purta urât. Le lovea uneori cu pietre.
                                 Inima lui se împietrise. Nu credea nici în magia sărbătorilor de iarnă
            Cristina Oprea            sau în Moş Crăciun. Nimic nu îl mai impresiona. Uitase să mai dăruiască.
                               Abia aştepta vacanţa de Crăciun pentru a sta la televizor.
                                 Cu gândurile la vacanţă a urcat scările blocului şi s-a apropiat de lift.
     CLOVNUL TOTO                    Cu paşi mărunţi, spijinindu-se într-un baston, a intrat în holul blocului, un
                               bătrân. Ridicând pivirea spre Paul i-a spus cu glas temurând:
     Fulgi mari dansau un vals de decembrie, nu foarte friguros. Toto,  - Tinere, te rog ajută-mă să iau bagajul de afară şi să-l pun în lift.
   clovnul de la Circul Mare era foarte trist. Şi cum să nu fie când ştia că în  Trebuie să ajung la etajul cinci.
   curând va sosi Crăciunul şi el, nu găsăse un brad să-l împodobească pentru  - Vezi-ţi de treabă, tataie, crezi că nu am ceva mai bun de făcut?, a
   fiul său Răzvan.                    răspuns băiatul pe un ton dur. De ce pleci de acasă singur? Cheamă-ţi copiii
     Mergând încet spre casă, cu paşi apăsaţi prin zăppada moale, ducea  să te ajute!
   în suflet vestea tristă pentru fiul său, lipsa bradului. Cum va reacţiona oare  - Eh, ce bine ar fi să am un sprijin, dar din păcate sunt singur, a oftat
   Răzvan? Va plânge cu siguranţă. El, marele Toto, aşa cum i se spunea la  bătrânul şi a înaintat încet.
   circ, dorea să îi ofere o viaţă frumoasă copilului său, mai ales de când îi  Paul l-a privit de sus şi a urcat în lift. „Ce chestie! Şi bătrânul ăsta...”,
   murise mama. Cuprins de gânduri nici nu a auzit când îl striga cineva.  s-a gândit. A intrat în casă, a mâncat ceva foarte repede şi s-a aşezat în faţa
   A simţit o bătaie puternică pe umăr. S-a întors cu teamă şi a rămas fără  televizorului. Totuşi figura bătrânului avea ceva... cunoscut. Îl impresionase,
   cuvinte. În faţa sa nu era altcineva decât Moş Crăciun.  dar copilul nu voia să recunoască.
     - Te-am strigat pentru a te linişti. Fiul tău este vesel acum, se bucură  La un moment dat a sunat cineva la uşă. Paul s-a gândit că poate fi
   din suflet pentru că tocmai a descoperit bradul împodobit de mine şi  mama. A mers şi a deschis. În pragul uşii stătea acelaşi bătrân.
   bineînţeles cadourile.                   -Dumneavoastră aici? Aţi greşit etajul. Suntem la şase şi nu am cu ce
     După ce i-a spus aceste cuvinte Moş Crăciun i-a aşezat în mâini o  să vă ajut, i-a răspuns Paul tăios.
   crenguţă de brad cu un glob sub formă de inimă şi s-a făcut nevăzut. -Stai dragul meu, nu am greşit! Aici locuieşte familia Popescu, nu?
     După un anumit timp, trezit la realitate de zgomotele oraşului, a pornit  -Da.
   spre casă. Intrând, a descoperit un brad împodobit aşa           -Eu sunt unchiul tatălui tău. Am venit tocmai de
   cum şi-l dorise pentru fiul său. Copilul fericit se juca pe      la Brăila până la voi pentru că nu mai am nici o rudă
   covor cu un trenuleţ. Când şi-a văzut tatăl a alergat la       apropiată. Ştiu, nu mă cunoşti şi poate nu mă crezi, dar
   el şi l-a îmbrăţişat.                         am aici câteva documente care pot dovedi acest lucru.
     -Tati, tati, a venit Moşul. Păcat că nu este şi        Paul uimit dar şi puţin agitat nu ştia cum să
   mama să se bucure cu noi.                       reacţioneze, când uşa liftului s-a deschis şi a apărut
     Atunci Toto şi-a amintit de globul sub formă de          mama sa. În câteva cuvinte bătrânul i-a explicat şi ei
   inimă pe care-l pusese în buzunar şi l-a aşezat cu grijă       situaţia sa. Generoasă, doamna Popescu l-a invitat în
   în brad, răspunzându-i în gând copilului ,,Dar poate că        casă şi l-a tratat cum se cuvine, în contradicţie cu ceea
   este!”. Această seară de Ajun a fost cea mai frumoasă         ce gândea Paul.
   din existenţa sa.                             Mama i-a propus unchiului să doarmă pe
                                      canapeaua din salon. Paul nu se putea obişnui cu
     STELUŢA                              gândul că, din acel moment viaţa lor s-a schimbat.
                                      Bătrânul avea să locuiască împreună cu ei până la
     A sosit şi mult aşteptata vacanţă de iarnă. Andrei        sfârşitul zilelor.
   este bucuros pentru că va merge la bunici, la ţară,        Nervos, Paul a plecat să se plimbe. Chiar dacă
   unde se va distra foarte bine cu prietenii săi. Pentru el       afară începuse să ningă simţea nevoia de aer. Tot
   vacanţele la bunici sunt cele mai frumoase, cele mai         gândindu-se la problema cea nouă, nu a observat un
   încărcate de bucurii. Aici, bunica, o femeie blândă şi        mic ochi de gheaţă şi a alunecat. Brusc, a fost trezit la
   bună, îl răsfaţă cu plăcinte şi gogoşi după reţete numai       realitate. A simţit o durere puternică la piciorul drept.
   de ea ştiute, iar bunicul îl educa să respecte păsările şi      Ceva se întâmplase. Au sărit să îl ajute mai mulţi
   animalele, povestindu-i întâmplări din viaţa sa. Nici de       necunoscuţi. Au chemat ambulanţa şi a ajuns la spital.
   creşterea plantelor şi a florilor nu uitase bunicul să îi       Medicii de gardă au spus că are o fractură şi că trebuie
   povestească. Copilul îl iubea tare mult pentru lucurile  să îi anunţe familia. În mai puţin de o jumătate de oră a venit şi mama care
   interesante pe care i le spunea.            l-a găsit cu piciorul în gips.
     Însă în această iarnă nici nu ştia ce surpriză îl aştepta. Iapa din curtea  După acest incident a ajuns acasă. Cu greu l-au transportat câţiva
   bunicului pe care o chema Bella, devenise de curând mămică.  vecini până la etajul şase. Paul a observat ce înseamnă unitatea şi omenia.
     Drumul spre bunici a fost destul de lung dar şi foarte frumos pentru  Pe acei vecini nici măcar nu îi saluta şi totuşi ei l-au ajutat. Unchiul a venit
   că peisajul din acea zonă de munte era copleşitor. Afară, fulgii mari de  încet lângă pat şi a început să îl încurajeze. Trecuse şi el îintr-o întâmplae
   nea se aşterneau pe pământ, cernuţi parcă din sacul timpului de poveste.  asemănătoare. În fiecare zi, bătrânul îi povestea câte o poveste cu tâlc
   Ajuns la casa bunicilor a alergat să-i îmbrăţişeze oferindu-le mici cadouri  încercând să îi îmblânzească inima împietrită.
   cumpărate de el. Pe masa din bucătărie îl aştepta un platou mare cu prăjituri. A venit seara de Ajun. Bătrânul a început să povestească cum erau
     Bunicul l-a luat de mână şi l-a dus în grajd pentru a i-l prezenta pe  sărbătorile de iarnă altădată. Ningea din abundenţă, copiii mergeau la
   noul membru al familiei – micuţul mânz. Era mic dar vioi şi avea în frunte  colindat, gospodinele pregăteau anumite mâncăruri şi prăjituri, specifice
   o pată albă ce semăna mult cu o stea.          zonei. Tot povestind a simţit cum îi vine rău. Copilul a intrat în panică. A
     Bunicul i-a spus să aleagă el numele, dar cu grijă pentru că era fetiţă  telefonat la salvare. Şi-a sunat mama şi i-a explicat despre situaţia unchiului.
   „copilul” Bellei. Ce idee!               A început să plângă şi i-a spus bătrânului:
     -Bunicule, o va chema Steluţa! A exclamat bucuros copilul. -Te rog să îţi revii, fii puternic, nu vreau să mori, eşti singura mea
     În noapte magică de Ajun, Andrei şi-a rugat bunicii să o lase şi pe  legătură de familie cu tata, înţelegi! Aşa cum eşti, puţin cicălitor, să ştii că
   Steluţa în casă, să îl aştepte împreună pe Moş Crăciun. Pentru că îl iubeau  te iubesc, a mai îngăimat băiatul.
   foarte mult, bunicii s-au gândit să-i îndeplinească dorinţa şi au lăsat-o pe  Bătrânul l-a auzit ca prin vis şi a zâmbit. Bulgărele de ghiaţă din
   Steluţa în casă. Copilul a aşteptat până spre dimineaţă venirea Moşului,  sufletul lui Paul se topise.
   apoi a adormit. Bunica l-a purtat pe braţe până în camera lui, iar bunicul, cu  După ce medicul de la ambulanţă l-a restabilit, unchiul a trebuit să
   mare grijă, a dus căluţul în grajd.           se odihnească. Atunci când s-a trezit i-a mulţumit copilului spunându-i
     Andei visa cum alerga pe dealurile din împrejurimi având-o alături  că aceste cuvinte au alcătuit cel mai frumos cadou primit de el. A întins
   pe Steluţa. Soarele cu razele sale îi mângâiau faţa.  mâna şi a luat după noptieră un mic dar. Paul l-a desfăcut şi a văzut o cutie
     -Este Crăciunul!, a strigat copilul uitându-se pe fereastră. frumoasă, din lemn, pictată. Înăuntru a găsit un ceas şi fotografii cu tatăl său
     Când, ce să vezi! În curte era un om de zăpadă şi lângă el multe  când ea copil. Lângă bradul împodobit au început depănarea amintirilor.
   cadouri. S-a îmbrăcat repede, a fugit afară. Un singur cadou nu îi aparţinea  Mama le-a adus prăjituri şi i-a privit cu drag. În sfârşit fiul ei îşi deschisese
   – două legături de morcovi şi câteva mere frumos aranjate într-o cutie aurie.  sufletul.

   11670                     www.oglindaliterara.ro
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15