Page 11 - Oglinda173
P. 11

Epigramistul în ipostaza de prozator
                 Mihai Sălcuţan, cetăţean de  intelectuală cu ambiţii profesionale nemăsurate alege să se retragă într-o
                onoare al municipiului Buzău, este  mănăstire şi să îmbrace haina monahală, chiar dacă i se dăduse, în final,
                avocat, scriitor, animator şi manager  câştig de cauză într-un proces în care fusese implicată, după ce, cu maşina
                cultural, activist social, promotor al  ei luxoasă, accidentase un pieton nevinovat pe care-l abandonase, panicată,
                relaţiilor stabilite între judeţul Buzău  la locul cu pricina.
                şi Republica Moldova, îndeosebi cu  Călcând apăsat pe urmele unor Ray Bradbury (1920-2012) ori Jeffrey
                oraşul şi Raionul Soroca. Membru  Archer (n.1940), se pare că prozatorul are o vădită propensiune pentru
                al Uniunii Scriitorilor din Republica  povestirile cu final neaşteptat, tip coup de théâtre. În Întortocheatele căi
                Moldova şi vicepreşedinte al Uniunii  ale Domnului, tânăra şi hedonista avocată Codruţa Busuioc e vizitată la
                Epigramiştilor din Romania, este  birou de un inginer, Pompiliu Stâncaru, coborât din galeria marilor avari
                fondator al Bibliotecii „Basarabia”  ai literaturii lumii, adică extrem de cumpătat în toate. Acest harpagon local
                din oraşul Soroca, filială a Bibliotecii   îşi relatează viaţa spre a-şi motiva scopul vizitei sale. Ca student cunoscuse
                „V. Voiculescu” din Buzău, prima  o studentă de la Filologie şi între el şi ea se înfiripase o iubire înfocată,
                bibliotecă de carte cu grafie latină de  dar, după ce rămăsese însărcinată, respectiva iubită dispăruse pentru
      Ion Roşioru    pe teritoriul Republicii Moldova, un  totdeauna din viaţa lui. Ajuns la oarece vârstă şi dispunând de o frumoasă
                susţinător important al dezvoltării sale  agoniseală, voia să încheie un act de recogniţiune, în aşa fel încât de va fi
                ulterioare, preocupat de colectarea şi  găsit copilul, nu ştia dacă fată sau băiat, averea şi numele lui să-i revină
   transportul de carte, colaborator permanent la activitaţile pe care aceasta le  acestuia. De unde să bănuiască avarul că i se destăinuia chiar propriei sale
   organizează. Cunoscut îndeosebi ca scriitor satiric şi umoristic, excelând în  fiice? Cam pe o idee asemănătoare e structurată Trecerea dintre două
   poezia cu formă fixă a rondelului ca şi în eseistică de bună factură, Mihai  lumi, un fel de exerciţiu de roman prin abundenţa faptică expusă fugar şi
   Sălcuţan şi-a adunat numele pe mai multe cărţi, ultima dintre ele fiind  trepidant. E povestea unei basarabence nonagenare, Eusebia Moldoveanu,
   Cumpăna dreptăţii (Editgraph, Buzău, 2016), carte în care cunoscutul  fugită din calea sovieticilor după ce soţul ei, Valeriu a fost dat dispărut
   autor înmănunchează un număr de 27 de proze scurte inspirate din lumea  în sângeroasele bătălii de la Cotul Donului şi, oricâte demersuri a făcut
   pestriţă care se perindă prin sălile tribunalelor sau prin  biata femeie şi oricât s-a zbătut, n-a mai aflat nimic de
   birourile avocaţilor, fie în căutarea dreptăţii, fie să se afle în  el niciodată. Şi-a crescut, o dată ajunsă şi stabilită în
   treabă ori să se adăpostească de ploaie, precum în savuroasa     Buzău, cei trei copii, doi băieţi şi o fată, toţi având studii
   şi caragialiana Umbrelă pentru vreme rea. Cartea de      universitare şi descurcându-se onorabil: unul, absolvent
   proză artistică beneficiază de o prefaţă semnată de Theodor     de ASE, a devenit om de afaceri după Revoluţie; altul
   Codreanu care arată, printre alte idei şi concluzii pertinente    a fost profesor de istorie şi autor de cărţi de succes, iar
   şi avizate că: „Pentru un începător al prozei artistice,   fata, Miruna, artist plastic de reală sensibilitate. Tocmai
   Mihai Sălcuţan apare surprinzător de maturizat, îndelunga      se afla la Chişinău, la un salon de pictură, unde expunea
   exersare în epigramă îngăduindu-i să scrie simplu, direct,     nişte tablouri, când pictoriţa a primit vestea morţii mamei
   concentrat, nu fără subtilităţi umoristice şi simţ plastic,    sale. Ceilalţi pictori au dat un anunţ de condoleanţe într-
   în descrieri peisagistice, dar şi în „fiziologii”, ca în  un ziar local, iar colega lor s-a întors în ţară să-şi conducă
   portretul făcut poliţistului comunitar, la care cumpăna cu     mama pe ultimul drum. În ultima seară de priveghi, familia
   două ciuturi ia proporţii antitetice caricaturale, după cum    decedatei s-a pomenit la capelă cu un bătrân destul de
   tratează staţionarea Daciilor şi Mercedesurilor parcate   neputincios, susţinut de doi bărbaţi. Nu era altul decât Valeriu
   ilegal pe trotuare (În numele legii)” (p.6).           Moldoveanu, soţul defunctei de care aflase citind ziarul de la
    Scriitorul face distincţie între justiţia lumească şi cea  Chişinău unde el, nemaiştiind nimic de ai săi, se căsătorise cu
   divină, idee pe care sunt construite primele povestiri ale cărţii: Justiţie  o văduvă după ce scăpase ca prin minune dintr-un lagăr siberian şi, spre
   divină, inspirată din nedreptăţile iscate de furia retrocedărilor abuzive,  a face rost de bani, muncise zile în şir prin gările stepei ruseşti. Când au
   procesul prin care bisoceanul Radu Paltin căruia i s-a luat fără nicio  venit să-l trezească pe bătrân, acesta murise deja în cursul dimineţii. Cei
   explicaţie un teren, terminându-se brusc prin moartea subită a impostorului  doi soţi, au fost înmomântaţi împreună după o altă zi necesară întocmirii
   bucureştean cu care se judeca la Tribunalul din Buzău şi pentru care, întors  actelor trebuitoare. Citind această povestire nu poţi să nu te gândeşti la
   acasă aprinde pios o lumânare de pomenire. În Cumpăna dreptăţii,  Soarta unui om a lui Mihail Şolohov. Puţini sunt prozatorii buzoieni care
   preotul Pantelimon Diaconu află de un bărbat venit la spovedanie că acesta  să ocolească toposul Crângului, acest parc secular unde pensionarii se
   fusese atras într-o aventură erotică de însăşi doamna preoteasă. Aflat într-o  adună din primăvară până toamna târziu şi deapănă amintiri din copilărie
   situaţie mai mult decât dramatică, preotul încornorat reuşeşte cu greu să  ori discută teme de interes local şi naţional, ştirile de la televizor, ca şi
   învingă opreliştile ecleziastice care se opun divorţului în condiţiile în care  întâmplări auzite la tribunal unde vorbitorii merg să asiste la diverse
   ţinea enorm să-şi păstreze statutul de paroh, fie şi la altă biserică din oraş  procese, cum ar fi cel prin care Virginica Zamfirescu, fiică de notar, vrea
   sau din altă parte. Reuşita o datorează, neîndoielnic, avocatului luminat  să probeze că Marius Fecioru, fiu de avocat, este tatăl copilului pe care ea
   care „reuşeşte - notează prefaţatorul - să strecoare o undă de scepticism în  urmează să-l aducă pe lume. Analiza ADN-ului va dovedi că nu Marius era
   raţionamentele judecătorului, încât, nemaiavând alte argumente, îl invocă  tatăl, ci un altul, fiul judecătoarei care se ocupa de cazul cu pricina şi care
   de Oscar Wilde care spunea că scepticismul este începutul credinţei” (p.9).  începuse s-o simptizeze pe Virginica. (Ce mică e lumea).
   Întâlnim în această proză un prim portret în oglindă al avocatului de reală  Bătută de vânt, pulpana mantalei lui Caragiale flutură reconfortant
   vocaţie: „părtaş la evenimentele vieţii dar care nu se lasă dominat şi zdrobit  deasupra multor scrieri în registru satiric ale lui Mihai Sălcuţan. Fără drept
   de acestea, ci le înfruntă, depăşindu-le, regăsind dincolo de ele echilibrul  la cuvânt pare o replică la discuţia dintre judecător şi Leanca precupeaţa
   adânc al fiinţei, starea de confort spiritual sănătos. În munca lui de avocat  din Justiţie. Femeia din schiţa buzoianului îl abordează pe magistrat spre
   se situează deasupra lumii, al zbuciumului în care aceasta se împacă cu  a-şi reclama soţul că n-o mai iubeşte de când ea a dus pe lume un copil
   chipul omului răsfrânt în cioburile de oglinzi care-l deformează, pentru  tuciuriu şi nu înţelege de ce această lipsă crasă de comunicare a soţului din
   a-i reda unitatea şi demnitatea naturală” (p.22). Un alt autoportret posibil  zi în zi mai taciturn şi mai mohorât. Şi bietul creştin nu-i iubeşte nici pe cei
   e cel din povestirea O zi de ţinut minte, unde Veniamin Bărbulescu „este  doi copii pe care ea i-a adus pe lume înainte de căsătorie. Umbrelă pentru
   un distins avocat de carieră, înscris în Barou de la terminarea studiilor de  vreme rea se vrea, cu siguranţă, un ecou la Căldură mare, de nu cumva
                                                        î
   drept, format ca luptător de elită pentru dreptate, adevăr şi justiţie, pentru  la episodul dintr-o piesă absurdă a lui Eugen Ionescu, când un pompier
   respectarea drepturilor fundamentale ale omului care îi sunt crez de o  zăboveşte la o cafea şi la depănat bancuri în doi peri cu doi bătrânei, soţ
   viaţă. Este cunoscut şi ca o persoană activă în viaţa comunităţii locale,  şi soţie, în timp ce la etajul superior un incendiu îşi vede nestingherit de
   ca neobosit activit şi manager cultural, dar şi ca politician, a deţinut un  treburile lui hulpave. Soţul din Soluţie de compromis îi cere consoartei
   mandat de deputat în Parlament” (p.129).        sale să-şi schimbe numele de familie deoarece a pozat nud într-o revistă
    Prozatorul-eseist îşi surprinde personajele în timpul unor profunde  pentru adulţi, motivând că numele e tot ceea ce îţi mai rămâne după ce
   crize de conştiinţă morală, precum în Porţile destinului unde o tânără  ai pierdut totul. Forţa transfiguratoare a banilor nu prea cunoaşte limite.


                          www.oglindaliterara.ro                 11671
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16