Page 3 - Oglinda173
P. 3

EDITORIAL

           Proteză pentru suflet


        Un eveniment cultural, cu impact emoţional deosebit, a avut loc în data de 15 aprilie
     2016, la sediul bibliotecii Ana Georgescu din Odobeşti, cu ocazia aniversării a 390 de
     ani de la prima atestare documentară a oraşului. Cu sprijinul primarului Daniel Nicolaş,
     directorul Casei de Cultură C.C. Giurescu, Valentin Muscă, un om dedicat culturii, şi cu
     vorba, şi cu fapta, a reuşit să învârtă „Roata vieţii“ şi să adune, comprimând timpul, trei
     odobeşteni în aceeaşi instiuţie: Ministrul actual al Culturii, Vlad Alexandrescu, alături de
     memoria pictorilor Nicolae Teodoresu şi Gheorghe Tattarescu.
        Nu, nu este campanie electorală. S-a întâmpat doar că, la Odobești, respectul pentru
     cultură să nu fie un pai în ochii administrației locale, care s-a implicat de nenumărate
     ori în susținerea de acțiuni menite să întrețină un climat cultural activ într-un oraș mic,  Ştefania Oproescu
     dar cu un trecut care nu este lăsat uitării. O sărbătoare decentă, fără artificii, fără muzică
     explodând în boxe.


     Însoțite de custodele Muzeului Episcopal de la Buzău, patru liceene se vor desprinde și ele curând de această familie pe care
   picturi ale lui Nicolae Teodorescu au fost aduse pentru prima au frecventat-o cu o dăruire aproape nefirească în aceste timpuri.
   dată, după aproape două sute de ani, la Odobești, locul de naștere Una va deveni medic, dar nu va uita poezia în care se inițiază de
   al pictorului, și expuse în holul bibliotecii: Autoportret, Portretul la 12 ani; cealaltă este atrasă de Regie și sperăm să-i auzim în
   soției pictorului, Răstignirea Domnului și Roata vieții, un tablou cu curând numele printre cei dedicați acestei arte. Iar în vremea când
   o iconografie interesantă. Zugrav de biserici, Nicolae Teodorescu a cenzura financiară nu crescuse ca lichenii pe cultură, singurele
   condus Școala de Zugravi din Buzău, începând cu anul 1837, și a Festivaluri literare în Vrancea au fost organizate tot de Asociația D.
   fost mentorul pictorului Gheorghe Tattarescu, nepotul său, rămas Zamfirescu, aducând în județ scriitori de renume din întreaga țară.
   orfan de mic, după ciuma din 1826. Mediatizat din timp în presa Radio România Cultural numea, pe atunci, Vrancea, Polul Cultural
   locală, evenimentul n-a prea rezonat în declarata breaslă culturală al României. N-a mai făcut nimeni vreun festival cultural în județul
   vrânceană. Dintre toți scriitorii vrânceni aflați         care are valori ce merită onorate de urmași,
   în cinste pe rafturile de la intrarea în bibliotecă,          pentru că în Vrancea nu sunt fonduri de cheltuit
   sub eticheta „Memoria locală”, au fost prezenți            pe asemenea activități, care nu aduc venituri. Se
   doar doi. Școala de Artă Gh. Tattarescu, artiști            fac festivaluri în jur: la Râmnicu Sărat, la Mizil,
   plastici trăitori în acest județ, nu s-au deranjat           la Adjud, la Tecuci, etc. Îmi amintesc momentul
   pentru atâta lucru. Așa suntem noi, uniți doar          în care Marian Ruscu anunța că revista Axioma,
   când se pune de-o critică sau de ceva bârfe. Sau            pe care o patrona de zece ani la Ploiești, nu mai
   de laude personale. Am remarcat participarea            apare. Spusele lui de atunci erau de un tragism
   bibliotecii Duiliu Zamfirescu din Focșani și cea            plin de demnitate: „Fronda tăcută și făcătorii de
   a Direcției pentru Cultură Vrancea.                  nimic se pot manifesta. Nu-mi mai pasă!”. Aș
     În aceeași zi, la redacția revistei Oglinda            vrea să spun la fel dar nu pot. Ba da, îmi pasă! Și
   Literară, sosea răspunsul oficial de la Centrul            cred că și domnului Ruscu i-a păsat. Mult. Altora
   Cultural Vrancea, prin care publicația solicita          nu le pasă. La ce bun să risipești ceva firfirici,
   sprijin financiar, conform îndrumării de la            când Centrul Cultural Vrancea, instituție aflată
   Consiliul Județean. Un NU previzibil, după ce             în subordinea Consiliului Județean, angajează
   am fost plimbați, încă de la începutul acestui an,           proiecte de mai bine de jumătate de milion de
   între cele două instituții. Între timp, revista a trăit  Roata vieţii - Nicolae Teodorescu euro, pentru amenajare şi extindere spaţiu? O fi
   cu speranțe și cu resurse din bugetul personal al           adevărat? Așa am aflat și noi, nu de la telefon,
   scriitorilor. Artistul plastic, cel care este prof.        ci din presa locală. Mai precis, din data de 14
   dr. și director al Centrului Cultural Vrancea, ne informează că, în noiembrie 2015. Iată ce ușor se iau decizii dintr-un vârf de pix.
   urma unor convorbiri telefonice, a aflat că revista Oglinda literară  Dar, ca supărarea să nu ne întunece de tot, căutăm paliative.
   nu ar fi cunoscută. Asta în aprilie 2016, deși decizia era luată cu În 16 aprilie 2016, s-a redeschis Teatrul Municipal Maior
   mult înainte. Așa că, după mai bine de cincisprezece ani de apariție Gheorghe Pastia din Focșani, cu un recital vocal-instrumental
   neîntreruptă, vom fi nevoiţi să tragem linie peste această publicație. de muzică românească. Și cu intrarea liberă. Am văzut o sală de
   Iar costurile nu făceau, cu siguranță, gaură în buget, fiind mai mici teatru aproape plină. Un tablou rar. Lângă mine, un bărbat cărunt
   cred, decât panseluțele de pe un singur rond de flori. Doar tiparul însoțea o fetiță de șase ani, atentă tot timpul la scenă, ca și cum
   trebuia achitat, ca și până acum, în rest, colectivul de redacție a ar fi privit la Moș Crăciun. În deplină tăcere, a mimat spectacolul
   făcut tot timpul voluntariat, iar scriitorii, care ne sunt colaboratori, cu o fidelitate impresionantă. Pianul îl acompania cu degetele pe
   nume cunoscute și onorante în peisajul cultural actual și care au speteaza scaunului din față. Când vioara era solista, mâna dreaptă
   auzit de Oglinda literară, nu au fost niciodată recompensați. Nu îi era arcuș, iar stânga vioară. Vocea sopranei o mângâia cu palmele
   putem decât să le mulțumim pentru apreciere și fidelitate. Să nu mai pe obraji. La aplauze era prima, în picioare, cu mâinile ridicate cât
   spunem că difuzarea revistei, fără fonduri este, doar ea, un dezastru. de sus putea. Nu știu cine era. Dar imaginea acestui copil îmi va
     Poate n-a aflat domnul director al Centrului Cultural Vrancea fi multă vreme proteză pentru suflet. Și, până la urmă, n-au trecut
   că, pe lângă cenaclul Duiliu Zamfirescu, patronat de Asociația decât patru sute de ani de la moartea lui Cervantes, cu al lui don
   cu același nume, care scoate revista și care, tot de mai bine de Quijote. Poate nu vom uita așa de repede tot.
   cincisprezece ani, funcționează neîntrerupt, au crescut tineri
   care activează acum în diverse domenii culturale din țară. Două

                          www.oglindaliterara.ro                 11663
   1   2   3   4   5   6   7   8