Page 6 - Oglinda173
P. 6

Carențe instituționale în               Paradox instituțional.
                                  Dar lucrurile acestea le-am aflat
                               și le-am discutat abia în microbuz,
         cultura noastră               când ne depărtaserăm cam multișor
                               de locul faptei, și numai după ce am
                               întrebat-o pe D-na Mona V. de ce a
                               amânat parastasul pe mâine, dacă îi
                               este atât de rău, adică (am observat că
        1.Cronica unui eveniment imposibil      a lăsat coșul cu prinoase la biserică,
        Anul acesta (2016) nu l-am putut sărbători pe Mircea Eliade ca anul  și asta am crezut cu toții, mai ales că
                               am văzut-o foarte abătută). Am aflat,
   trecut, ca acum doi ani și ca în ultimii 10 ani de când ne-am hotărât, un grup  am tăcut – și am continuat fuga prin
   de intelectuali strânși în jurul Editurii „Z.F.” a D-nei Mona V., să evocăm  noapte spre cazare, undeva în munți
   ritual viața și opera lui. În 2015 am poposit, după o lungă și rodnică sesiune  unde are și dânsa un fel de casă de
   de comunicări ținută la Biblioteca Județeană, unde a excelat chiar directorul  vacanță în care urma să luăm masa
   instituției, la o mănăstire, între dealuri, ctitorită de Mircea cel Bătrân,  de seară/noapte după ce ne alegem  Nicolae Georgescu
   unde starețul însuși ne-a omenit și ne-a întreținut până târziu în noapte,  camerele. Observați că nu dau nume
   presărând cu pilde și cugetări bine simțite continuarea discuțiilor despre  de oameni sau de locuri – și să știți că o fac numai pentru a nu implica pe
   Enciclopedia Religiilor, despre romanele și publicistica eliadescă, despre  cineva; cine se simte cu musca pe căciulă n-are decât să observe, și el, că nu
   destinul exilului său. Discutaserăm inclusiv despre intenția savantului din  e singurul și-și poate ține liniștit, dar liniștit de tot, capul între urechi. S-a
   anii 79-80 ai secolului trecut de a se repatria, cum a fost chemat, cine l-a  întâmplat undeva în România, și atât e de ajuns: poate fi oriunde…
   convins, cine a pus bețe-n roate – adică acel „de ce n-a fost să fie” din    Aici, însă, în casa D-mei Mona V., cu un tuci de mămăligă mare cât
   filosofia lui Constantin Noica. Parastasul pentru Mircea Eliade a fost oficiat  roata căruții fierbând sub pirostrii în curtea înzăpezită (vedeam scena pe
   de mărețul stareț (figură impunătoare, voce de tunet, autoritate oarecum  fereastră), cu o căldărușă de țuică fierbând undeva înăuntru, la aragaz
   seniorială a locului) în Biserica Mânăstirii, coliva s-a împărțit fratern între  (prindeam mirosul prin ușile mereu deschise de zorul trebii și de…cuminții
   noi și enoriașii care s-au nimerit în locaș, lumânările au ars până la degete  fumători hotărâți să respecte noua lege a fumatului și în spații private; sau
   în viul slujbei lungi și odihnitoare.          simțindu-se, probabil, încă într-un spațiu public) – ei bine, aici am început,
        Anul acesta directorul Bibliotecii Județene a lipsit, motivat de o  și noi, să fierbem în dezbaterea noastră lungă cât o noapte de iarnă ivită în
   deplasare importantă peste hotare (desigur, ceva patriotic: o manifestație  plină primăvară, și rodnică într-atâta încât ne-a făcut pe toți prieteni și am
   pentru Tricolor pentru sărbătoarea de la 27 martie), din afișul ce anunța  plecat plini de idei novatoare.
   prezența noastră a lipsit numele lui Mircea Eliade (s-a găsit un titlu generic:    Vă expun, desigur, numai referatul meu, cu tema „Carențe instituționale
   „România între Orient și Occident”, sub care s-au înșirat numele și titlurile  în cultura noastră.” Și, pentru că l-am vorbit, nu l-am citit, vi-l redau din
   fiecăruia în parte; mie nu mi s-a pus sigla de „eminescolog” pe care mi-o  vorbă-n vorbă, nu cuvânt cu cuvânt (adică fără citate, note, etc.).
   regăsesc peste tot pe unde merg, cu diverse adjective pe lângă ea, ci aceea
   oficială de profesor universitar…), a trebuit să improvizăm „cu grație”     2. Argument: izvorul și fântâna
   evitând, desigur, publicistica eliadescă, ori prezentând abstract și succint
   ideile lui despre românism – norocul venind de acolo că generoasele editori     Cultura noastră a ratat momentul enciclopedic al secolului al XIX-lea,
   care ne însoțesc pretutindeni în asemenea manifestări au folosit consensual  accentuând în compensaţie istorismul. Ne aducem aminte de criticismul de
   timpul prezentându-și titlurile, autorii…Ne-am pus speranțele în momentul  zeflemea din vremea lui Caragiale cu „Cioclopedica română”, şi înţelegem
   mânăstiresc, alegerea fiind, de astă dată, pentru un locaș dinspre munte,  că „cioclii” ideii au fost Caţavencii (Miticii) de peste veac. Încercările
   dar aici…Ei bine, aici un preot tânăr, lung și subțire ca un pai de lumânare,  de recuperare din prima jumătate a secolului al XX-lea, prin momentul
   ne-a pus în genunchi, ne-a citit și răscitit rugăciuni sub patrafir – după care,  Gusti – Mircea Vulcănescu, au fost stopate brutal după războiul al doilea
   aflând ce avem de gând să facem cu frumosul coș de răchită încărcat de  mondial, iar „enciclopedia neagră” a anilor 50, acea carte cu aspect de
   colivă, pachețele și sticle de vin, a lua-o deoparte pe D-na Mona V., și-au  sarcofag ea însăşi, fiind făcută de instituţii ale statului, a compromis ideea
   discutat, și-au discutat… După care am plecat cum am venit (adică, nu:  prin ideologie. În anii mai luminoşi, sau mai translucizi, ai comunismului
   am plecat, cum zisei, măsluiți, adică după ce ni s-a făcut maslul). De ce?  am avut o editură de profil enciclopedic, care şi-a făcut din plin datoria
   Preotul a zis, după cum ne-a explicat conducătoarea noastră de grup, că  elaborând enciclopedii tematice în foarte multe domenii – dar care, înainte
   el nu este chiar așa de neștiutor, are multă carte și știe pozitiv că Mircea  de toate, a construit în jurul ei un „miceliu”, un grup de intelectuali cu
   Eliade a fost incinerat, iar biserica interzice parastasul în asemenea cazuri.  mare disponibilitate pentru munca enciclopedică. Din păcate, n-a mai fost
   Doamna Mona V. a cerut o dezlegare, fiind vorba de o personalitate, a  timp pentru reveniri, pentru ediţiile succesive, completate, etc. – iar după
   invocat numele episcopului locului insistând să se vorbească cu Înalt  1989 acest grup s-a disipat, nimeni nemaiavând nevoie de el, iar indivizii
   Preasfinția Sa…Nici vorbă, biserica nu specifică așa ceva, sunt dogme și  îmbătrânind fiecare în solitudinea lui fără a lăsa urmaşi în meserie… Aşa
   canoane stricte, străvechi, dacă nu le păstrăm cădem din dreapta credință.  se face că noi, astăzi, nu avem o enciclopedie românească în măsură să
   A mai zis, apoi, că dânsa știe la fel de pozitiv că Mircea Eliade a fost  intre în dialog cu alte corpusuri enciclopedice. Avem însă, atâtea şi atâtea
   botezat creștin. Da, a rămas inflexibil în discuția aprinsă paiul de lumânare  istorii „cronologice” – iar dacă ne referim la literatură, putem spune că
   din fața dânsei, dar a fost incinerat. A scris o Istorie a Religiilor, a făcut o  mai fiecare istoric, chiar critic literar, propune în domeniu formula sa, una
   Enciclopedie a Religiilor…Noi ne uitam nedumeriți de la distanța stranelor  mai voluminoasă decât alta, depănând, toate, firul anilor de la adamii şi
   la cei doi care-și șopteau în fața altarului vorbe unul altuia, crezând că  evele autohtone. Nu intru, aici, în amănunte privind consecinţele acestei
   ritualul parastasului este foarte complicat și urmează să se pună de acord  carenţe instituţionale (căci o enciclopedie înseamnă o instituţie, una care
   cu ce fragmente din carte trebuie rostite și alte chestiuni de acest fel. Nu;  împlineşte definiţia unei naţiuni). Dau un singur exemplu: la Cotul Donului
   ei se certau în lege, tânărul prelat școlit până-n vârful unghiilor invocând  armata română a suferit cea mai mare înfrângere a sa de la, să spunem,
   canoanele bisericii pentru orice argument „lumesc” al preopinentei sale…  Burebista încoace. Ca să aflăm ce-a fost la Cotul Donului, putem consulta o
      Biiine că n-am auzit, biiine că n-am știut despre ce e vorba – că-l  enciclopedie rusească în zeci de tomuri (aproape o sută) – ori una poloneză,
   trimiteam la Chișinău, cu patrioții. Dar, ce?! Giordano Bruno n-a fost ars?  maghiară, bulgărească, uncraineană – toate în zeci de tomuri, cu suplimente
   Cei 40 de mucenici de la Sevasta, nu? Dar popa de la Costești n-a ars în  şi reluări – ca să nu mai vorbesc de cele mult mai voluminoase franţuzeşti,
   biserică, de Paști, în 1933, cu enoriașii lui cu tot (că la noi umblă și azi vorba  americane, nemţeşti, etc. – dar nu şi una de-a noastră. Chestiunea este că
   hoață „Să trăiești ca popa de la Costești”)? Ce discutăm noi aici, despre  acestea prezintă, fiecare în parte, punctul lor de vedere. Cuius regio eius
   cenușă este vorba – sau despre Ființă?! De ce să determine o întâmplare  religio – spune latinul. O enciclopedie, apoi, ca să fie credibilă, un fel de
   de după moartea noastră, oricare și oricum ar fi fost ea organizată (chiar  valută forte a spiritului unei naţiuni, trebuie să fie echidistantă în interiorul
   cu dorința mortului în viață: sunt atâția creștini evlavioși care n-au bani de  unei culturi, să aibă forţă instituţională, bază proprie de date, etc. Practic,
   înmormântare...) - de ce să interzică ea aducerea aminte creștinească? Eu  trebuie lăsaţi să se strângă la un loc un număr de intelectuali, plătiţi neapărat
   nu sunt habotnic nicicum, dar chiar ca amănunt superfluu accept și admir  de către societatea civilă şi neapărat răsplătiţi de către stat, aşteptaţi ca să-
   parastasele, fie și numai pentru că îndeamnă solemn la veșnică pomenire… şi constituie nucleul de studii, să înceapă să-şi publice corpusul – şi apoi
      Vorba este, însă, așa: adică: ei ne lasă instituțiile – dar nu participă, ca  lăsaţi să funcţioneze. î
   să nu fie oficial, ca să nu se zică cumva că au încălcat legea care interzice     Unde vor duce ? – Iată, vedem cu toţii filme actuale despre elitele
   prezența în spațiul public a numelor foștilor criminali de război (de acum  europene. Îmi stăruie în memorie unul italian, „Edera” cred că se numeşte,
   70,80,90 de ani), legionarilor, etc. Adică și biserica, loc sacru, devine… cu mari savanţi, medici, avocaţi, industriaşi etc. Foarte des apare acolo
   spațiu public în sens profan?! Adică: se profanează pe sine însăși?- Dar este  o avocată elegantă, autoritară, care explică, apără, acuză, educă: ea stă la
   imposibil așa ceva, nu poți fluiera în biserică decât dacă ești din afara ei…
   11666                     www.oglindaliterara.ro
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11